Sınav Sonuçları

Sınav Takvimi

İtiraz Şikayet

Hesap Numaraları
  • 0262 646 16 35
  • bilgi@modelbelgelendirme.com
Gebze, Kocaeli (Merkez Ofis)

Üst Yönetim Taahhütü

MODEL BELGELENDİRME VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. Üst Yönetimi olarak;

- Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimi ve hiçbir tarafa herhangi bir ticari, mali vb. baskı yapmayacağımı,

- MYK mevzuat, rehberlerine, Türkak rehberleri, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme standartına ve diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyetlerimi yürüteceğime,

- Belgelendirme faaliyetleri sürecinde, görevli olarak çalışan tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımı ve görevlerini yürütmelerde herhangi bir baskıda bulunmayacağımı, görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yürütmelerine engel olmayacağımı,

- Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimi,

- Başvuru Sahibinin/Adayın/Belge Sahibinin yazılı izni olmadan, haklarında edindiğim bilgileri üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımı,

- Başvuru Sahibine/Adaya/Belge Sahibine tarafsız, eşit, adil davranacağımı,

- Herhangi bir gruba, birliğe veya topluluğa üye olunması durumunun, belgelendirme süreçlerinde zorlayıcı veya sınırlandırıcı bir kısıtlama oluşturmasına izin vermeyeceğime,adayların erişimini engelleyici durumlar oluşturmayacağımı,

- Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığının ve bağımsızlığının sürekliliğini sağlayacağımı ve tarafsızlığın yönetimini sağlayacak yapının bağımsız çalışmasına olanak sağlayacağımı,

- Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişi/kişilere görev vermeyeceğimi,

- MODEL belgelendirme personeline ve komite üyelerine kendilerine ait kararları doğrultusunda müdahale etmeyeceğimi,

- Tarafsızlığı ve gizliliği bozabilecek unsurlar karşısında gerekli tedbirleri alacağımı,

- Sınav ve belgelendirme süreçlerine ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayacağıma,

- İştirakim veya ilişkim olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, vakıf, dernek vs. ler ile ilgili, MODEL Belgelendirme faaliyetleri için oluşabilecek ve/veya algılanabilecek riskleri periyodik olarak gözden geçireceğimi, sonuçlarını değerlendireceğimi ve tehdit edici unsurların etkilerini gidereceğimi,

- Kuruluşumuzun faaliyetlerinde ve kuruluşumuz adına alınacak kararlarda, ticari ilişkimizin olduğu tüm kişi ve kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağımı,

- Personel belgelendirme süreçlerinde karar verme yetkisini başka kurumlara devretmeyeceğimizi,

Kabul ve taahhüt ederim.

İsmail Benli

Soru Sor
Soru Sor

Lütfen aşağıdaki formu doldurun.